A+ a-

Հիվանդանոցներ

Դիլիջանի բժշկական կենտրոն

Հասցե. ք.Դիլիջան, Սայաթ-Նովա 7

Հեռախոս. (+374 93 ) 41 66 90

Իջևանի բժշկական կենտրոն

Հասցե. ք. Իջևան, Նալբանդյան 1, փոստային դասիչ 4001

Հեռախոս. (+374 263) 4 03 13, 094 00 10 03

ՀՀ ԱՆ «Դիլիջան» մանկական հակատուբերկուլոզային առողջարան» ՓԲԸ

Հասցե. Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Օրջոնիկիձեի փող., նրբանցք 5, թիվ 1

Հեռախոս. (+374 268)-2-72-08, (+374 268)-2-61-79

Նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոն

Հասցե. ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Նոյեմբերյան

Հեռախոս. (+374 77) 18 18 51