A+ a-

Հիվանդանոցներ

Ախուրյանի բժշկական կենտրոն

Հասցե. ՀՀ Շիրակի մարզ, 2601, գյուղ Ախուրյան Շիրազի 14

Հեռախոս. +374 0312 7 08 55, 7 0410 +374 094235864

Արթիկի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ, Բաղրամյան 3

Հեռախոս. +374 0244/ 5-52-41

Գյումրու բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Շիրակի մարզ, 3103, ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 3/3

Հեռախոս. +374 0312 3 03 11

Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց

Հասցե. ՀՀ Շիրակի մարզ, 3103, ք.Գյումրի, Գ.Նժդեհի 5

Հեռախոս. + 374 0312 3 62 52

Գյումրու շտապ բուժօգնության կայան ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ, Շիրակի մարզ, 3101, ք.Գյումրի, Մազմանյան 3բ

Հեռախոս. +374 0312 5-25-12