A+ a-

ԱԱՊ հաստատություններ

Թիվ 1 պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, Լեոյի 17

Հեռախոս. (010) 53-57-83, (091) 21-87-40

Թիվ 12 պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, Ավան, Խուդյակովի փողոց

Հեռախոս. (010) 62-36-00

Թիվ 13 պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, Ներքին Շենգավիթ 9 փող., 32 շենք

Հեռախոս. (010) 48-21-51

Թիվ 15 պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, Սեբաստիա 9

Հեռախոս. (010) 74-48-30, 74-48-38, 74-24-00

Թիվ 17 պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 36ա

Հեռախոս. (010) 58-27-11

Թիվ 19 պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, Լենինգրադյան 10 շենք, 41 բն.

Հեռախոս. (010) 39- 05-25

Թիվ 20 պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, Դավթաշենի 4-րդ թաղամաս

Հեռախոս. (010) 36-82-41

Թիվ 22 պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, ՆորՆորքի 9-րդ զանգվածի 3 և 103 շենքերի բացվածքներ և 7-րդ զանգվածի Ավետիսյան փողոց 5

Հեռախոս. (010) 66-62-20

Թիվ 4 պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, Մոսկովյան 13

Հեռախոս. (010) 58-03-95

Թիվ 5 պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, Նորք-Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 8, (մեծահասակների) և Գ. Հովսեփյան 8ա (մանկական)

Հեռախոս. (010) 65-16-00

Թիվ 7 պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, Կիլիկիա 4

Հեռախոս. (010) 56-25-39, 56-54-99

Թիվ 8 պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, ՄարշալԲաղրամյան 51 ա

Հեռախոս. (010) 27-27-60

Թիվ 9 մանկական պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, Զ. Անդրանիկի 2

Հեռախոս. (010) 72-29-70

Կարմիր բլուր պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, Կարմիր բլուրի փողոց 27

Հեռախոս.

ՀՀ ԱՆ «Երևանի երկաթուղու պոլիկլինիկա» ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, Արցախի 8Բ

Հեռախոս. (+374 60) 46-34-49

ՀՀ ԱՆ Հատուկ պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, Հ.Ներսիսյանի 7

Հեռախոս. (+374 10) 20-93-13

ՀՀ ԱՆ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ պոլիկլինիկա

Հասցե. ք. Երևան, Նոր-Նորքի 3-րդ զանգված, Գյուրջյան 8

Հեռախոս. (+374 10) 64-57-90

Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների կանխարգելման գիտագործնական կենտրոն ՊՈԱԿ

Հասցե. ք. Երևան, Տիտոգրադյան 14

Հեռախոս. (+374 10) 47-23-50

Նոր Արաբկիր ԱԿԴ ՓԲԸ

Հասցե. Հր. Քոչարի 21

Հեռախոս. (010) 26-24-16

Նորագավիթ պոլիկլինիկա ՓԲԸ

Հասցե. Նորագավիթ 8-րդ փողոց, 10 շենք

Հեռախոս. (010) 48-02-25