A+ a-

ԱԱՊ հաստատություններ

Ագարակի բուժամբուլատորիա

Հասցե. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գյուղ Ագարակ

Հեռախոս. /+374 232/ 093 287040

Արագածավանի բուժամբուլատորիա

Հասցե. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գյուղ Արագածավան

Հեռախոս. /+374 249/ 95292 /, /+374 249/ 077022550

Արագածի առողջության կենտրոն

Հասցե. ք. Երևան, ՀՀ Արագածոտնի մարզ,Ապարանի տարածաշրջան, գյուղ Արագած

Հեռախոս. /+374 252/ 025260003, /+374 252/ 091098386

Արուճի բուժամբուլատորիա

Հասցե. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գյուղ Արուճ

Հեռախոս. /+374 232/ 093 547073

Բյուրականի բուժամբուլատորիա

Հասցե. ՀՀ, գ. Բյուրական

Հեռախոս. /+374 232/ 093 340509

Ծաղկահովիտի բժշկական կենտրոն

Հասցե. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Ծաղահովիտ

Հեռախոս. /+374 257/ 6 2199

Կարբիի բուժամբուլատորիա

Հասցե. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ.Կարբի

Հեռախոս.

Կոշի բուժամբուլատորիա

Հասցե. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Կոշ

Հեռախոս. /+374 232/093 349432

Մաստարայի բուժամբուլատորիա

Հասցե. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Մաստարա

Հեռախոս. /+374 249/ 091 321607

Ն. Բազմաբերդի բուժամբուլատորիա

Հասցե. ՀՀ գ.Ն.Բազմաբերդ

Հեռախոս. /+374 249/091 762933

Շենավանի բուժամբուլատորիա

Հասցե. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Շենավան

Հեռախոս. /+374 252/093 814009

Ոսկեվազի բուժամբուլատորիա

Հասցե. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Ոսկեվազ

Հեռախոս. /+374 232/091 581509

Ուշիի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն

Հասցե. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ.Ուշի

Հեռախոս. /+374 232/ 61128, /+374 232/ 093923275

ՈՒջանի բուժամբուլատորիա

Հասցե. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ.Ուջան

Հեռախոս. /+374 232/ 093 532771

Սասունիկի բուժամբուլատորիա

Հասցե. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ.Սասունիկ

Հեռախոս. /+374 232/ 091 341571

Փարպիի բուժամբուլատորիա

Հասցե. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի

Հեռախոս. / +374 0232/ 64252, /+374 0232/ 094613026

Քուչակի բուժամբուլատորիա

Հասցե. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Քուչակ

Հեռախոս. /+374 249/ 093 285548

Օշականի բուժամբուլատորիա

Հասցե. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Օշական

Հեռախոս. /+374 232/63484, /+374 232/ 093 308250