A+ a-

ԱԱՊ հաստատություններ

«Ագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 1906 գ. Ագարակ

Հեռախոս. (+374) 94961681

«Ախթալայի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 1709, Ախթալա,Գնունու 2

Հեռախոս. (+374) 91 2016 57, (+374)55 20 16 57

«Արեւածագի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 1715, գ. Արեւածագ

Հեռախոս. (+374) 93 823626

«Արեւաշողի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ,1807, գ. Արեւաշող

Հեռախոս. (+374) 93 268681

«Աքորու առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 1716, գ.Աքորի

Հեռախոս. (+374)253 6 04 96

«Գարգառի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 1909 գ. Գարգառ

Հեռախոս. (+374)94277399

«Գյուլագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 1910, գ. Գյուլագարակ

Հեռախոս. (+374)256 61495

«Գուգարք» կենտրոնական պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, Բաթումի 13

Հեռախոս. (+374)32223583

«Գուգարքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 2029, գ.Գուգարք

Հեռախոս. (+374) 32252764

«Դսեղի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 1718, գ.Դսեղ

Հեռախոս. (+374) 91760243, (+374)25362444

«Թումանյանի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 1712, ք. Թումանյան

Հեռախոս. ( +374)93 625101

«Լեռնապատի բժշկական ամբուլատորիա» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 2033, գ. Լեռնապատ

Հեռախոս. (+3 74)93 683883, (+374)32268861

«Կուրթանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 1914, գ. Կուրթան; 377200

Հեռախոս. (+374) 94 177103

«Ճոճկանի բժշկական ամբուլատորիա» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Ճոճկան, 1723

Հեռախոս. (+374) 55 959608

«Մարգահովիտի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 2037, գ. Մարգահովիտ

Հեռախոս. (+374)322 67060

«Մեծ Պառնիի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 1818, գ. Մեծ Պառնի

Հեռախոս. ( +374 ) 255 6 1726

«Մեծավանի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 2112, գ. Մեծավան

Հեռախոս. (+374) 91360323, (+374)254 94116

«Շահումյանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Շահումյան

Հեռախոս. (+ 374 322) 6-72-52

«Շնողի բժշկական ամբուլատորիա» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 1728, գ. Շնող

Հեռախոս. (+374) 253 63750, ( +374) 94105050

«Ուռուտի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 1917, գ. ՈՒռուտ

Հեռախոս. (094) 123431

«Ջրաշենի բժշկական ամբուլատորիա» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ լոռու մարզ, 1821, գ. Ջրաշեն

Հեռախոս. (+374)93 286040, (+374)55 286040

«Վահագնիի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 2040, գ.Վահագնի

Հեռախոս. (+374) 322 69561

«Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 2002, Մյասնւկյան 17

Հեռախոս. (+374)322 20414, (+374)32244350

«Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 2012, Վանաձոր Պ.Սեւակի 49

Հեռախոս. (+374) 322 2 67 96

«Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ

Հասցե. ք.Վանաձոր, 2016, Ամիրյան 10

Հեռախոս. (+374) 32259095

«Վանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 2020, ք. Վանաձոր, Տարոն 2, ՔՇՀ, թիվ 10ա

Հեռախոս. (+374) 322 6 11 29

«Վարդաբլուրի բժշկական ամբուլատորիա» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Լոռու մարզ, 1921, Վարդաբլուր

Հեռախոս. (+374) 93348 748

«Օձունի բժշկական ամբուլատորիա» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ լոռու մարզ, գ. Օձուն, 1731 (0253) 61700

Հեռախոս. (+374 ) 25361700