A+ a-

ԱԱՊ հաստատություններ

«Անգեղակոթի բժշկական ամբուլատորիա» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Անգեղակոթ

Հեռախոս. (+374) 283 96 192

«Արծվանիկի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Արծվանիկ

Հեռախոս. (+374) 285 94 403

«Բռնակոթի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Բռնակոթ

Հեռախոս. (+374) 283 80024

«Գորայքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ. Գորայք

Հեռախոս.

«Դարբասի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Դարբաս

Հեռախոս. (+374) 283 72 303

«Խնձորեսկի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ. Խնձորեսկ

Հեռախոս. (+374) 284 94 130

«Նորաշենիկի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Առաջաձոր

Հեռախոս.

«Շինուհայրի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ.Շինուհայր

Հեռախոս. (+374) 284 95 113

«Վերիշենի բժշկական ամբուլատորիա» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ. Վերիշեն

Հեռախոս. (+374) 284 27227

«Տեղի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գ. Տեղ

Հեռախոս. (+374) 284 96 536