A+ a-

Ծննդատներ

Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոնի ծննդատուն ՓԲԸ

Հասցե. ք. Երևան, Նոր Արեշ 22

Հեռախոս. (010) 45-81-96, 45-06-60 (ընդունարան)

Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծննդատուն

Հասցե. ՀՀ, 0087, Երևան, Էրեբունի համայնք, փող. Տիտոգրադյան 14

Հեռախոս. Տնօրենի ընդունարան՝ +374 10 47 11 02, շուրջօրյա տեղեկատու՝ +374 10 47 70 70, շտապ բուժօգնության ծառայություն՝ +374 10 47 70 70, 8119

Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոն ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ, 0025, Երևան, Կենտրոն համայնք, Աբովյան փող., 56 շենք

Հեռախոս. +374 10 56 44 22

Մոր և Մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոն

Հասցե. ՀՀ, 0002, Երևան, Մաշտոցի պող., 22 շենք

Հեռախոս. +374-10-531342, +374-10-530641, +374-10-530882

Նատալի Ֆարմ Մալաթիա բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ, 0032, Քաղաք Երևան ,Դանիել Վարուժանի փ. 28ա

Հեռախոս. +374 10 779-779

Շենգավիթ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ, 0006, Երևան, Մանանդյան փող., 9 շենք

Հեռախոս. ընդունարան` +374-10-443373, գլխավոր տնօրեն` +374-10-449503

Սուրբ Աստվածածին ծննդատուն

Հասցե. ՀՀ, 0064, Երևան, Առնո Բաբաջանյան փող., 21 շենք

Հեռախոս. ծննդատան ընդունարան` +374-10-742470, տնօրենի ընդունարան` +374-10-727801

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի ծննդատուն

Հասցե. ՀՀ, 0056 Գյուրջյան 10, Երևան

Հեռախոս. (+374 10) 63-34-21, ծննդատան վարիչի ընդունարան՝ (+374 10) 63-25-10

Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ ՓԲԸ

Հասցե. Հանրապետական ծննդատուն, ՀՀ, 0078, Երևան, Մարգարյան փող., 6/2 շենք

Հեռախոս. տնօրեն` +374-10-341883, ընդունարան` +374-10-341774