A+ a-

Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ

հասցե: ք. Երևան, Արտաշիսյան 46

հեռ.: (010) 46-18-41

Տնօրեն` Նիկոլայ Դալլաքյան

Երևանի գլխավոր մանկական վիրաբույժ, ԵՊԲՀ թիվ 1 մանկաբուժության և

մանկական վիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ.