A+ a-

Դավիթ Անհաղթ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

հասցե: ք. Երևան, Քանաքեռ- Զեյթուն Հրաչյա Ներսիսյան 7 և 7/1

Էլ. հասցե:

հեռ.: 010 28-63-20

Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ Աննա Սիսոյան