A+ a-

Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ ՓԲԸ

հասցե: ՀՀ, 0052, Երևան, Էզրաս Հասրաթյան փող., 9 շենք

Վեբ կայք: http://www.surgery.am

հեռ.: +374-10-281790 (տնօրենի ընդունարան), +374-10-281990 (հիվանդների ընդունարան)