A+ a-

Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոն ՓԲԸ

հասցե: ՀՀ, 0025, Երևան, Կենտրոն համայնք, Աբովյան փող., 56 շենք

հեռ.: +374 10 56 44 22

Գլխավոր տնօրեն` Գագիկ  Բեգլարյան