A+ a-

ՀՀ ԱՆ «Վ. Ֆանարջյանի անվ. ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ

հասցե: ք. Երևան, Քանաքեռ, Վ. Ա. Ֆանարջյան փողոց, թիվ 76

Էլ. հասցե:

հեռ.: (+374 10) 28-69-62

Տնօրեն` Հայրապետ Մեսրոպի Գալստյան