A+ a-

Թիվ 22 պոլիկլինիկա ՓԲԸ

հասցե: ք. Երևան, ՆորՆորքի 9-րդ զանգվածի 3 և 103 շենքերի բացվածքներ և 7-րդ զանգվածի Ավետիսյան փողոց 5

հեռ.: (010) 66-62-20

Տնօրեն` Լյուդմիլա Մկրտչյան