A+ a-

Նորմատիվ փաստաթղթեր

Հայաստանի Հանրապետության շտապ բժշկական օգնության ծառայության արդիականացման ռազմավարությունը

Հայաստանի Հանրապետության շտապ բժշկական օգնության ծառայության արդիականացման ռազմավարությունը և նախատեսված միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը`  հաստատված ՀՀ կառավարության  2010 թվականի հուլիսի 15-ի N 894-Ն որոշմամբ:

Չափորոշիչ

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում բնակչությանը ցուցաբերվող շտապ բժշկական օգնության տրամադրման 2013թ-ի  չափորոշիչը, որով կարգավորվում են պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում բնակչությանը ցուցաբերվող շտապ բժշկական օգնության կազմակերպման հետ կապված հարաբերությունները:

Դեղերի ցանկ

Շտապ բժշկական օգնության մեքենաների դեղարկղի մեջ պարտադիր ներառվող դեղերի ցանկը` համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարության 2011թ-ի դեկտեմբեր 23-ի  N 30-Ն հրամանի: 

«Շտապբուժօգնություն» ՓԲԸ-ի 2013թ. ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

«Շտապբուժօգնություն» ՓԲԸ 2013թ. դեկտեմբերի 31-ին հաշվեփակված տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 24-Ի N 39-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՄԱՆ

application/msword
49N.doc
316.0 KB

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ իրականացնող կազմակերպությունների ֆինանսավորման և աշխատողների վարձատրման չափորոշիչը հաստատելու և ՀՀ առողջապահության նախարարի

application/pdf
1946.pdf
1.3 MB