A+ a-

Գրականություն

Հայաստանում շտապ օգնության համակարգի կարիքների գնահատում և բարելավման ռազմավարություն

Հայաստանում շտապ օգնության համակարգի կարիքների գնահատում
և բարելավման ռազմավարություն

Emergency Medical Services System in the European Union

Emergency Medical Services System in the European Union

«Ընդդեմ գենդերային բռնության» Ձեռնարկ բուժաշխատողների համար

Այս ձեռնարկը մշակվել է ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի «Ընդդեմ գենդերային բռնության Հարավային Կովկասում» հայաստանյան ծրագրի շրջանակներում` ՀՀ առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ:

Emergency Medicine Secrets. Fifth edition

Adult Medical Emergencies Handbook

Emergency Medicine Oral Board Review Illustrated