A+ a-

Շտապ օգնության կայաններ

«Ջերմուկի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Վայոց Ձորի մարզ, ք. Ջերմուկ, Մաշտոցի փող. 3/3

Հեռախոս. 1-03

«Վայքի բուժական միավորում» ՓԲԸ

Հասցե. Վայոց ձորի մարզ, ք. Վայք, Շահումյան 91

Հեռախոս. 1-03, (0282) 2-11-03, 098 21 03 19

Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոն

Հասցե. Վայոց Ձորի մարզ, Ք. Եղեգնաձոր, Վայքի 1

Հեռախոս. 1-03, (0281) 2-30-16