A+ a-

Շտապ օգնության կայաններ

«Բերդի Բժշկական Կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Տավուշի մարզ, ք. Բերդ, Ա. Մանուկյան 25

Հեռախոս. 1-03, (0267) 2- 32- 54

«Դիլիջանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Սայաթ-Նովա 7

Հեռախոս. 1-03

«Ն. Նասիբյանի անվան Նոյեմբերյանի ԲԿ» ՓԲԸ

Հասցե. Տավուշի մարզ, ք. Նոյեմբերյան, Գարեգին Նժդեհի 15

Հեռախոս. 1-03, (0266) 2-32-81, 093 95 03 03

Իջևանի ԲԿ

Հասցե. Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Նալբանդյան 1

Հեռախոս. 1-03, (0263) 4-03-13