A+ a-

Շտապ օգնության կայաններ

«Արարատի հիվանդանոց բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Խանջյանի 59

Հեռախոս. 1 03, 1 03 (VivaCell), (234) 4 -21- 49, 094 103 100

«Արտաշատի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Արամ Խաչատրյան 7

Հեռախոս. 1-03, 0235-2-22-00, 094093103, 094093103

«Մասիսի Բժշկական Կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Հերացու 1

Հեռախոս. 1-03, (0236) 4-01-03

«Վեդու ԲԿ» ՓԲԸ

Հասցե. Արարատի մարզ, ք. Վեդի, Գայի 2

Հեռախոս. 1-03, (234) 2 -36-13