A+ a-

Շտապ օգնության կայաններ

«Ճամբարակի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Գեղարքունիքի մարզ, ք. Ճամբարակ, Տ. Մեծի 3

Հեռախոս. 1-03, (0265) 2-21-05, 098-21-03-01

«Մարտունի ԲԿ» ՓԲԸ

Հասցե. Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի, Գետափնյա 2/17

Հեռախոս. 1-03, (0 262) 6-33-03

«Սևանի հիվանդանոց» ՊՓԲԸ

Հասցե. Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Լճափի 1

Հեռախոս. 1-03, (0261) 2-21-72

«Վարդենիսի հիվանդանոց» ՊՓԲԸ

Հասցե. Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, Վ. Համբարձումյանի 34

Հեռախոս. 1-03, (0269) 2-44-32

Գավառի ԲԿ

Հասցե. Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Ազատության 21

Հեռախոս. (0264) 2-21-03, 098-21-02-95