A+ a-

Շտապ օգնության կայաններ

«Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի, Սայաթ-Նովա 20

Հեռախոս. 1-30, (0253) 2-30-83

«Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ, Երևանյան 1

Հեռախոս. (0255) 1-03

«Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան, Սուրբ Վարդանի 1

Հեռախոս. 1-03, (0256) 2-20-03

«Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Բանակի 8

Հեռախոս. 1-30, (322)2-37-09

«Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Գրիբոեդովի 3

Հեռախոս. 1-03, (254)2-21-03