A+ a-

«Քաջարանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե.

Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան, Բակունցի 1

Հեռախոս.

Տնօրեն.

Վարդան Ավագյան
Հեռախոս. (0285) 3-35-11,

ՇՕ ծառայության պատասխանատու.

Քարամյան Մարատ, Միրզաբեկյան Յուրի
Հեռախոս. (0285) 3-35-11,

ՇՕ ծառայությունում ընդգրկված անձնակազմ

Բժիշկ.2
Ֆելդշեր.4
Բուժքույր.4

ՇՕ բրիգադների քանակը

Գծային.1
Ռեանիմոբիլ.1

ՇՕ մեքենաների քանակը

Գծային.2
Ռեանիմոբիլ.1