A+ a-

«Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե.

Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի 14

Էլեկտրոնային հասցե.

Տնօրեն.

Արտյոմ Թադևոսյան
Հեռախոս. (0283) 2-35-01,

ՇՕ ծառայության պատասխանատու.

Ստելլա Սնեցունց
Հեռախոս. (0283) 2-35-02,

ՇՕ ծառայությունում ընդգրկված անձնակազմ

Բժիշկ.1
Ֆելդշեր.4
Բուժքույր.5

ՇՕ բրիգադների քանակը

Գծային.1

ՇՕ մեքենաների քանակը

Գծային.4